Mikael Stelanderista HSS:n uusi kommodori

Mikael Stelander on valittu 16.12.2017 pidetyssä syyskokouksen jatkokokouksessa seuran uudeksi kommodoriksi. Stelander voitti äänestyksessä Erkki Heinosen. Valintaa edelsi erinomaiset molempien ehdokkaiden esittelyt sekä vaalikeskustelu.

Stelander painotti esittelyssään enemmän seuran kaikkien toimintojen tasapainoa Heinosen painottaessa enemmän kilpailupurjehdus- ja junioritoimintoja. Molemmat ehdokkaat esiintyivät ansiokkaasti sekä ruotsiksi että suomeksi. Mikke Stelanderin esittely löytyy tästä.

Varakommodoreiksi valittiin Martin Still ja Pekka Raatikainen.

Vuoden HSS:läiseksi valittiin Salla Itäaho

Syyskokous valitsi kunniajäseniksi Lauri Tarkkosen ja Dick Rindellin sekä vuoden HSS:läiseksi Salla Itäahon. Salla Itäaho on tehnyt ansiokasta työtä seuran kilpailutoiminnan kehittämiseksi. 

Hallituksen kokoonpanoa pienennetään

Syyskokous päätti käydyn keskustelun pohjalta, että kahden vuoden kokemusten perusteella sääntöjen kohtaa 10 § muutetaan siten, että palataan aiempaan käytäntöön, jonka mukaan hallitukseen kuuluu kommodori, kaksi varakommodoria sekä kuusi muuta jäsentä. Sääntömuutosasia käsitellään toiseen kertaan seuraavassa jäsenkokouksessa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman samoin kuin talousarvion “grund”-muodossa. Hallitus esittää mahdollisesti kevätkokoukselle tarkennetun talousarvion valmisteltuaan mm. organisaatiokysymyksiä lisää. Kokous hyväksyi myös hallitukselle annettavan 200.000 euron lainanottovaltuuden laitureiden hankintaa ja peruskorjausta sekä kattoremonttia varten.

Kokouksessa toivottiin edelleen parempaa läpinäkyyttää koko talousarvion osalta. Asiaa tullaan kehittämään yhdessä toiminnantarkastajaksi valitun Christer Hagmanin kanssa.