Sailing Center info ilta / info evening

HSS:n Sailing Center vastaa aikuiskoulutuksesta. Sailing Center järjestää kaudella 2019 seitsemän viikonlopun mittaista alkeiskurssia sekä viikkoharjoitukset neljälle eri tasoryhmälle. Sailing Centerin kautta on helppo päästä purjehduksessa alkuun, oppia kisaamisesta, kilpailla aktiivisesti ilman omaa venettä tai saada uusi tapa harrastaa tuttua lajia.

Sailing Center järjestää tiistaina 5.3 kello 18.00 info illan. Illan aikana esitellään toimintaa ja vastataan kysymyksiin. Tapahtuma on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Lue lisää tapahtumasta ja seuraa päivityksiä: https://www.facebook.com/events/376762213127239/

Tilaisuus pidetään Liuskasaaressa, seuran harmaan päärakennuksen yläkerrassa, Klubihuoneessa. Saareen kulku tapahtuu Uunisaaren kautta. Silta Uunisaareen lähtee ravintola Mattolaiturin kohdalta. Uunisaaren läpi kävellään saaret yhdistävälle aallonmurtajalle (tehty kävelyyn). Valitettavasti vesiputki saareen on jäätynyt, joten meillä ei ole juoksevaa vettä. WC ei siis toimi eikä juomavettä saa.


HSS Sailing Center is organizes sailing training for adults. In the 2019 season, Sailing Center organizes seven weekend beginner’s courses and weekly exercises for four different levels. In Sailing Center, it is easy to get started with sailing, learn how to race or actively compete without your own boat.

The Sailing Center will arrange an info evening on Tuesday 5th March at 18.00. During the evening, all activities will be presented and questions answered. The event is open for everyone interested.

Read more about the event and follow the updates: https://www.facebook.com/events/376762213127239/

The event will be held at Liuskasaari, at the club’s main building upstairs, in the Club Room. The way to the island passes through Uunisaari. The bridge to Uunisaari starts from mainland close the restaurant Mattolaituri. Walk through the Uunisaari to the wave breaker that connects the islands. Unfortunately, the water pipe to the island has frozen, so we do not have running water. So the toilet is not working and no drinking water.