Foto: Jorma Rautapää

SPV muistuttaa vastuullisen veneilyn tärkeydestä

Airiston veneturma oli traaginen. Se pysäyttää muistamaan, kuinka tärkeää on, että veneilijä osaa hallita venettänsä. Meri ei ole sama kuin maantie, vaan olosuhteilla on suuri merkitys. Aina pitää tähystää, seurata muuta vesiliikennettä ja navigoida. Väistämissääntöjen tunteminen on välttämätöntä

– Me SPV:ssä haluamme muistuttaa veneilyturvallisuuden tärkeydestä, mitä edesauttaa veneilijöille suunnattu koulutus. Veneilijän tulee turvata niin oma kuin muidenkin vesilläliikkujien veneily. Jos lähtee vesille, tulee olla varmuus siitä, että venettä osaa hallita, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Jan Jansson kertoo.

Vesiliikennelain viides pykälä tiivistää hyvin sen, mihin veneillessä pitää kiinnittää huomiota:

” Vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille.”

1. kesäkuuta 2020 astuu voimaan uusi vesiliikennelaki, jossa päällikön vastuu on suurempi ja selkeämpi. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Päällikön vastuuta ja roolia pohdittiin paljon uutta vesiliikennelakia valmistellessa.

Voit tutustua uuteen vesiliikennelakiin tämän uutisen kautta.

SPV:n koulutusjärjestelmän tärkeä rooli

Koulutamme SPV:ssä seurojen kouluttajia, jotka kouluttavat puolestaan lajin harrastajia seuroissaan. SPV:n mahdollistaman kurssijärjestelmän kautta veneilijät saavat teoriaa ja käytännön koulutusta.

– Tämä seura-liitto-yhteistyö on erityisen tärkeä. Seurat tarjoavat erilaisia kursseja jäsenillensä – jotkut jopa sisällyttävät jäsenyyteen käytännön koulutusta, jolloin uusi harrastaja saa heti koulutusta. Lisäksi turvallisuuden tunnetta luo se, että seuroilta ja sen jäseniltä voi kysyä apua itseä askarruttavissa tilanteissa. Jos omat veneilytaidot ovat hiemankaan epävarmat, suosittelen selvittämään, millaista koulutusta oma seura tarjoaa, Jansson kertoo.