Gråtrutsfest och årsmöte 19.10.

Gråtrutarna har nu verkat i tio år. Trutarna håller sitt tionde festliga årsmöte lördagen den 19 oktober kl 15 på Skifferholmen. Vid festen berättar gråtruten Kim Weckström om åttan Vågspel och dess renovering. Vi uppmärksammar också att det är 40 år sedan HSS med femfemman Patricia of Finland utmanade om Guldpokalen. Gösta Ekman har en överraskning i anknytning till detta.

Datum är valt för att HSS Paviljong då håller tillfälligt öppet och kan betjänta oss med förplägnad.  Också båttrafiken fungerar.

Inbjudan gäller som vanligt gråtrutar avec (65 år fyllda och/eller 35 år medlem). Anmälningar till höstfesten och årsmötet till rolf.kokkola@netti.fi, tel. 040 5284 297 senast torsdagen den 17 oktober.

 

Jubileumsfestblir det sedan den 23 januari då det är exakt tio år sedan det stiftande mötet hölls. Lägg också detta datum på minnet. Vi återkommer.

 

Seniorkommittén