Kati Tähkäpää, Henrik Sundström och ärkehedersgråtrut Rolf Kokkola

Gråtrutarna firade 10-årsjubileum

HSS-seniorerna, gråtrutarna har med pompa och glädje firat sitt 10-årsjubileum. I festen i restaurangen på Ugnsholmen den 23 januari deltog 39 gråtrutar. Det var detta datum för jämnt 10 år sedan som seniorernas konstituerande möte hölls.

Gråtrutsordförande sedan starten för 10 år sedan, Rolf Kokkola, motiverade i sitt hälsningstal att det nu är skäl att fira. De flesta som var med vid det stiftande mötet var med också nu och många var med redan vid sällskapets 100-årsfest 1993, det kunde konstateras med handuppräckning. ”Så några nya större jubileer lär det inte bli för veteranerna.”

Lasse Mårtensson underhöll vid 100-årsfesten och Mårtensson blev det också nu. Benny Törnroos och Henrik Wikström drog en bejublad Lasse Mårtensson-show med skärgårdsvalser och annan Mårtenssonmusik. Showen toppades av med ett efterlängtat instrumentalt framfört Stormskärstema. På vita duken fick vi se en intervju med Lasse Mårtensson där han i roddbåt talade om kärleken till skärgården. Under festen rullade sedan en slinga med bilder från hela gråtrutsverksamheten. 

I middagstalet gav kommodoren Mikael Stelander det för trutarna lugnande beskedet att sällskapets ekonomi är i skick. – Därför skall i år klubbhusets tak dyrt repareras. Mikke prisade ett ömsesidigt nyttigt samarbete med BS om HSS-öarna Getören och Andö. Samarbetet är gott också med de andra grannföreningarna och kommodoren nämnde särskilt NJK och HSK. I samband därmed betonade han att HSS har återtagit sin position som en av de största juniorföreningarna.

Den äldsta exkommodoren Ingmar Lindberg månade isig ett anförande om svenskans ställning inom klubben, en oro som festdeltagarna verkade dela. 

Festligheterna leddes av festmarskalken Henrik Sundsdtröm och snapsvisorna av Ann von Rettig, Det generösa paret bjöd också trutarna på en bubblande cava till välkomst. En fribiljett till det kommande klassikersymposiet och en truttavla av Lasse Näsman lottades ut. Festmarskalken Henka tog sig sedan för att låta kora Rolf till ärkehedersgråtrut. 

Alla trutarna verkade nöjda med sin fest. 

Peter Rosenblads övriga festbilder ser ni på adressen:  https://1drv.ms/u/s!ArTacO3clS79mjPzHGJYR3IXm5Dg?e=XYJEqS