VESILIIKENNELAKI ASTUU VOIMAAN 1.6.2020

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Se tuo mukanaan muutoksia veneilijälle. Niihin on hyvä valmistautua nyt. Uudessa laissa on vanhan lain tapaan velvoite pitää pelastusliivit mukana aina moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä. Muutoksia on sen sijaan tulossa siihen, kenen vastuulle vapaa‐ajan veneilyn turvallisuus kuuluu. Tämä on merkittävä muutos. Muutos liittyy vapaa‐ajan vesillä liikkumista koskevaan päällikkösääntelyyn.

Ammattiliikenteessä päällikkösääntelyä on ollut jo kauan, mutta huviveneilyssä asia on uusi.
Veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Näin ollen hän vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna silloin, kun olosuhteet eli esimerkiksi sää tai aallokko niin vaativat. Lisäksi hän vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden turvallinen, ja että sen varusteet ovat kunnossa ja helposti saatavilla.

Tarkemmin lain sisältöön voi tutustua mm. Traficomin julkaisussa

ja Finlexin verkkosivulla suomeksi och på svenska