HSS Vårmöte

HSS vårmöte blev uppskjutet i mars på grund av Corona-läget. Mötet hölls 8.6. i klubbrummet. På plats var endast ett tiotal medlemmar och de stadgeenliga ärenden behandlades i rask takt under ledning av kommodoren Mikke Stelander. Årsberättelsen och bokslutet för 2019 godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Efter mötet diskuterades bland annat kommande kappseglingar och annat aktuellt på Skifferholmen. Varmt tack till alla deltagare!