SINUSTAKO KATSASTAJA?

Katsastaja on täysi-ikäinen veneilijä, jolla on riittävästi kokemusta veneilystä. Katsastaja kuuluu seuran luottamushenkilöihin ja toimii tärkeässä yhdystehtävässä veneenomistajien ja seuran johdon välillä. Katsastaja on veneilijöiden opastaja ja neuvoja veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. Hän on myös samalla asiantuntija veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa kysymyksissä. Erityisen suuri merkitys katsastajilla on turvallisuusmyönteisten asenteiden ja ajattelun välittämisessä.

Katsastajankurssi, peruskurssi 2.-3.2, 9.-10.2 18:00 – 21:00

Katsastajankurssi, peruskurssi 2.-3.3, 9.-10.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, grundkurs 15.-18.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, fortsättningskurs 22.-23.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, grundkurs 29.3.-1.4 18:00 – 21:00

Katsastajankurssi, täydennyskurssi 13.-14.4 18:00 – 21:00

Sinulla tulee olla seuran hyväksyntä osallistua kurssille ja seura kustantaa kurssin. Koulutus järjestetään Teams-etäyhteydellä 4 arki-iltana. Otathan yhteyttä Kristinaan hss@helsinkisailing.com 09 633637.