SPV:n koulutusväylä on uudistunut ja HSS saanut oman veneilykouluttajan

SPV eli Suomen Purjehdus ja Veneilyliitto on uudistanut koulutusväylänsä sekä siirtänyt ison osan koulutuksista verkkoon. SPV vastaa muun muassa seurojen veneilykouluttajien, katsastajien, junioriohjaajien ja kilpailutoimijoiden koulutuksista. Monelle tutut saaristo- ja rannikkolaivurikurssit eivät enää kulje uudessa koulutusväylässä näillä nimillä. Kurssien sisällöt kuuluvat nykyään veneilijäkurssin sekä venepäällikkökurssin alle. Venepäällikkökurssi on vaatimus kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiselle.

SPV:n uusi sähköinen koulutusympäristö Campus kokoaa SPV:n koulutukset yhteen. Kurssit ovat ilmaisia ja ne voi käydä omaan tahtiin kotoa käsin. Esimerkiksi perinteisiä viikonlopunmittaisia kilpailunjärjestäjäkursseja ei enää pidetä ollenkaan. Lisää tietoa uudesta väylästä löydät täältä.

 

 

Seuroilla on omia veneilykouluttajia, jotka voivat järjestää perinteistä koulutusta seurassa sekä pitää verkkokursseja uudessa Campus järjestelmässä. Veneilykouluttajat koulutetaan auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojensa kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina.

Petteri Backman HSS:n hallituksesta on juuri kouluttautunut seuramme viralliseksi veneilykouluttajaksi. ”Kävin SPV:n veneilykouluttaja-kurssin ja saan nyt kouluttaa SPV:n koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, kuten veneilijä-, purjehtija-, venepäällikkökurssia ja arvioida koulutettavien pätevyyttä kansainvälinen huviveneenkuljettajankirjaa ja vuokraveneen kuljettajankirjaa varten. Tarkoitus on toimia lähinnä HSS:llä seuran veneilykouluttajana. Näin harrastus yllättäen laajenee uusille alueille.” toteaa Petteri.