Merisataman saarten kaavamuutos on hyväksytty

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.5.2022 kaavamuutoshakemuksen joka koskee Liuskasaarta, Liuskaluotoa, Uunisaarta ja Sirpalesaarta ja niitä ympäröivää vesialuetta. Hanke käynnistettiin vuonna 2017.
Päätöspöytäkirja ja -historia löytyy täältä