Hälsningar från höstmötet

Höstmötet hölls den 23. november på Skifferholmen. Närvarande var 46 medlemmar.

Mikke Stelander återvaldes till kommodor för det kommande året. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Satu Niemi och Julia Koivula i stället för de avgående Antti Haavisto och Ahti Leväaho.  Tomi Latvala och Petteri Lautso fortsätter som vicekommodorer.  Petteri Backman, Samir Hiltunen, Pekka Koponen och Mika Palosuo fortsätter i styrelsen.

Sakari Kosunen utnämdes till ny klubbmästare.

Den nya styrelsen tar över arbetet  vid årsskiftet.

Mötet beslöt att höja medlemsavgifterna till 240€ för årsmedlemmar, unga samt familjemedlemmar till 110€ och juniorer 70€. Juniorföräldrar, juniorer samt Sailing Center -medlemmar betalar inte inskrivningsavgift.

Kommodoren presenterade verksamhetsplanen och tävlingsprogrammet för det kommande året. Skattmästaren Tomi Latvala presenterade en budget för 2023 och även en vision för åren 2024-2025. Medlemmarna ställde många frågor och efter en saklig diskussion godkände mötet förslagen för året 2023.

Kommodoren och intendenten Petteri Lautso presenterade den nya stadsplanen för Skifferholmen och planer för nya byggnader och hamnanläggningar med mera. Dessa ledde till en livlig och positiv diskussion. Klart är att finansieringen kommer att vara en stor utmaning.

Rabbe Nevalainen utnämdes till hederskommodor. Årets HSS:are blev Sailing Centers Dimi Tsallos. Pekka Raatikainen tilldelades sällskapets förtjänstmärke i silver. Ett tjugotal medlemmar  belönades för fina kappseglingsprestationer och förtjänstfullt arbete för sällskapet. Läs mera här