Kaikki HSS:n jäsenet mukaan seuran 130-vuotisjuhliin!

🇫🇮 *swedish and english text below  Yhdessä voimme tehdä tapahtumasta kesän suurimmat juhlat! Seuran 130-vuotisjuhliin odotetaan merkittävä määrä purjehtijoita ystävineen sekä vesille että iltajuhlaan. Toivomme erityisesti että mahdollisimman moni HSS:n jäsen osallistuu juhlallisuuksiin riippumatta osallistutteko itse regattaan.

HSS:n ravintolassa voi syödä lounasta ja seurata kilpailuja jotka purjehditaan Liuskasaaren edustalla lauantaina ja sunnnuntaina 19.-20.8.

🥂 Juhlaohjelma on nyt julkistettu, voit tutustua siihen täällä.  Ilmoittautuminen perjantai 18.8. Sailor’s Party-juhlaan ja lounaisiin lauantaina sekä sunnuntaina, tapahtuu manage2sailin kautta regatta-ilmoittautumisen yhteydessä. Ellet osallistu regattaan, voit varata lounaan ja Sailor’s Party -ruokailun ravintola HSS Restaurantin kautta. Ilmoittautuminen 130-vuotisjuhla illalliselle 19.8. tapahtuu suoraan HSS:n ravintolaan sähköpostitse (myynti@petravintolat.fi) tai puhelimitse arkisin klo 10-15 (044 3699899). Varaathan paikkasi ajoissa, koska illallinen on mahdollisesti loppuun myyty elokuussa.

⛵️ Ilmoittaudu ajoissa regattaan! Regattaan on jo nyt ilmoittautunut 20 venettä. Kaikkia HSS:n osallistuvia veneitä kehoitetaan ilmoittautumaan ennen 27.6. tai viimeistään ennen 5.8. Esimerkiksi Hai veneen osallistumismaksu on nyt 60€, mutta nousee asteittain kunnes se 5.8. jälkeen on 130€. Tapahtuman suunnittelu on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin ilmoittaudutaan! Ilmoittaudu täällä. Täällä lisää tietoa regatasta.

Kaikki mukaan!

  • HSS 130-vuotis juhlatoimikunta

 

 

🇸🇪 Alla HSS medlemmar – välkomna till vårt 130-årsjubileum!

Tillsammans kan vi göra detta till sommarens största fest! Ett stort antal seglare med vänner förväntas ta del i sällskapets 130-årsjubileum, både till havs och på land. Vi hoppas speciellt att så många HSS-medlemmar som möjligt tar del av festligheterna, oavsett om ni deltar i regattan eller inte. På HSS restaurang kan du äta lunch och följa tävlingarna som seglas utanför Skifferholmen på lördag och söndag.

🥂 Det sociala programmet har nu offentliggjorts, du kan bekanta dig med det här. Anmälan till Sailor’s Party-festen den 18 augusti och luncherna på lördag och söndag görs via manage2sail i samband med din regattaanmälan.  Om du inte deltar i regattan kan du boka lunch och Sailor’s Party catering genom restaurang HSS Restaurang. Anmälan till 130-årsjubileumsmiddagen den 19 augusti görs direkt till HSS restaurang via e-post (myynti@petravintolat.fi) eller telefon på vardagar mellan kl. 10 och 15  (044 3699899). Var vänlig att boka i tid eftersom middagen kan vara slutsåld i augusti.

⛵️ Anmäl dig i tid till regattan! Över 20 båtar har redan anmält sig till regattan. Alla deltagande HSS-båtar uppmanas att anmäla sig före den 27 juni eller senast den 5 augusti. Till exempel är Anmälningsavgiften för en Hai är nu 60€, men ökar successivt tills den efter den 5 augusti höjs till 130€. Planeringen av evenemanget blir lättare ju tidigare du anmäler dig! Anmäl dig här. Här hittar du mera information om regattan.

Alla är välkomna!

  • HSS 130-års jubileumskommitté

 

🇬🇧 All HSS members – welcome to our 130th anniversary!

Together, we can make this the biggest party of the summer! A large number of sailors with friends are expected to attend the 130th anniversary of the club, both at sea and on land. We especially hope that as many HSS members as possible will take part in the festivities, whether you participate in the regatta or not. At the HSS restaurant, you can have lunch and follow the competitions held off Liuskasaari on Saturday and Sunday August 19th-20th.

🥂 The Social Program has now been announced, please take a look it here. Registration for the Sailor’s Party on August 18th and the lunches on Saturday and Sunday can be done via manage2saili as you register for the regatta. If you are not participating in the regatta, you can book the lunch and Sailor’s Party meal from HSS Restaurant. Registration for the 130th anniversary dinner on August 19th should be made directly at HSS restaurant via email (myynti@petravintolat.fi) or by phone on weekdays between 10 am and 3 pm (044 3699899). Please make sure to book well in advance, as the dinner may be sold out in August.

⛵️ Register for the regatta on time! Over 20 boats have already registered for the regatta. All participating HSS boats are encouraged to register before June 27th or no later than August 5th. The registration fee for a Hai boat is currently €60, but gradually increases to €130 after August 5th. The earlier you register, the easier it is for us to plan the event! Please register here. Here you will find more info about the regatta:

Everyone is welcome!

  • The HSS 130th Anniversary Committee