17.00 – 19.00 vid Västra skjulet – Länsivajan edustalla