Årets sportiga Gråtruts-VM seglas med ex-olympiska Elliot 6-båtar.

Regattan äger rum onsdagen den 12 september. Samling kl 16.30 på Skiffergrundet. Seglingscentret erbjuder en besättningsman per båt. Vi seglar utan spinnaker. Det blir 2-3 starter innan mörkret faller på.

Anmälningar till rolf.kokkola@netti.fi , tel 040-5284297 senast måndagen den 10 september. Deltagaravgiften 20 euro kontant betalas på platsen.

Efteråt prisutdelning och sits i Lyktan i klubbhuset och dit är alla gråtrutar välkomna. Vi ses alltså vid sitsen!

Seniorkommittén