Detta år skrovbesiktigar besiktningsnämnden 23-24.4 kl. 16.00-19.00 de båtar som ligger uppe på Skifferholmen och som är i tur att bli skrovbesiktigade. Det vore önskvärt att dessa båtinnehavare eller någon skulle komma till Skifferholmen och visa under vilken pressening Din båt ligger.