Båtar som övervintrat på Skifferholmen skrovbesiktigas 2.-3.5.2018 kl. 15-18. Besiktningschef Ernst Tillander påminner att det är viktigt för besiktningsmannen att lätt komma åt se köl, roder och friborden från utsidan. Det vore också önskvärt om en representant för dessa båtar kunde vara närvarande 2 eller 3 maj på Skifferholmen.

Liuskasaaressa talvehtineiden veneiden runkokatsastukset tehdään 2.-3.5.2018 klo 15-18. Katsastuspäällikkö Ernst Tillander muistuttaa että on tärkeää että katsastaja pääsee helposti tarkastamaan veneen kölin, peräsimen ja varalaidat ulkopuolelta. On suotavaa että veneen edustaja on paikalla kun tarkastus tehdään.

Mvh

Besiktningsnämnden

Ernst Tillander

0400605952

ernst.tillander@gmail.com