Möteskallelse

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas

Onsdagen den 21.3.2018 kl 18 på Skifferholmen

På mötet behandlas

  1. Stadgeenliga ärenden
  2. Styrelsens förslag till preciserad budget
  3. Stadgeändring §10 andra behandling

Möteshandlingarna skickas 15.3. per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.

 

Helsingfors

11.3.2018

HSS Styrelse