Tervetuloa HSS:n satamaan ja vierasvenesatamaan!

HSS:n koti- ja vierasvenesatama sijaitsee Helsingin Liuskasaaressa, Kaivopuiston edustalla. Saaresta löytyy liuskoistaan tunnettu Ravintola Skiffer, ravintola HSS  , Huoltoasema Seapoint ja septiasema. Saaren ja mantereen välillä liikennöi lautta aikaisesta aamusta iltamyöhään. Yhteyslautan aikataulun löydät täältä. Helsingin keskusta ja Kauppatori ovat kävelymatkan päässä.

Suojainen satama tarjoaa vierasvenepaikkoja läpi koko kesän. Vierasvenepaikat sijaitsevat ponttoonilaiturissa. Veneet kiinnitetään poijukiinnityksellä. Täyden palvelun vierasvenesataman palveluihin kuuluu sähkö, vesi ja peseytymismahdollisuudet. Saunan voi varata kansliasta tai satamahenkilökunnalta erikseen. Lisäksi teidän käytössä on pyykinpesukone sekä kuivausrumpu. Polttoainetäytdennykset onnistuvat helposti SeaPoint meripalveluasemalla jossa voit myös tyhjentää septitankkisi. Kun saavut satamaan, ilmoittaudu sataman henkilökunnalle kiinnityksen jälkeen. Henkilökunnan löytää useimmiten HSS:n kansliasta tai lautasta ja heidät tunnistaa sinisistä staff-vaatteista.

Jäsenten käytössä ovat ulko- ja retkisatamat Andö ja Getören. Molemmilla satamilla on isäntänsä ja niitä hallinnoi satamakomitea. Andö sijaitsee Inkoossa Barösundin (Olympiaväylä) eteläpuolella ja länteen Bågaskäristä kulkeva väylän varrella. Voit kiinnittyä laituriin, poijuun tai kiinnitysrenkaisiin. Getören sijaitsee Porvoon saaristossa, Onaksen saariryhmässä, itään Helsingistä ja Sipoon selältä.

Liuskasaaren satama

Satamapalvelut

Satamamestarin puhelin +358 50 5760565 (huhti-syyskuu)

Liuskasaaren palvelut

Sataman säännöt ja -ohjeet

Jokainen HSS:n jäsen, joka liikkuu satamassa, on velvollinen pitämään ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Tämä on edellytys sille, että satama voi täyttää tar-koituksensa kaikkia jäseniä kohtaan. Kaikki saaressa kävijät kiinnittävät huomiota siihen, miltä seuran alue näyttää. Ympäristön tulee myös houkutella uusia jäseniä seuraan. Alla olevat ohjeet koskevat kaikkia satamassa liikkuvia. Satamapaikka- ja talvisäilytyssopimuksiin liittyy lisäksi omia ehtoja. Sekä jäsenten että muiden satamassa liikkuvien tulee noudattaa Satamakomitean edustajien tai muiden seuran toimihenkilöiden antamia ohjeita

Talkootyö

Liuskasaarta käytetään moniin eri tarkoituksiin. Jotta kaikki, jotka käyttävät saarta, viihtyisivät, on tärkeätä, että satama on hyvin hoidettu ja että sillä on hyvä maine. Jäsen voi itse osaltaan vaikuttaa sataman viihtyisyyteen ja siihen, että kaikki toimii niin kuin pitää. Kustannusten pitämiseksi pieninä on välttämätöntä, että kaikki jäsenet, jotka satamaa käyttävät ovat mukana talkoissa silloin kun niitä järjestetään.

Jollien säilyttäminen slipillä

Jollat, joita säilytetään sliipillä, tulee ilmoittaa HSS:n venerekisteriin. Säilytys on maksullinen. Ota yhteyttä toimistoon lisäinformaation saamiseksi.

Vierassatamat

HSS harjoittaa vierassatamatoimintaa seuran toiminnan rahoittamiseksi. Muista ilmoittaa toimistoon, jos satamapaikkasi on yli kolme päivää vapaana, jotta se voidaan käyttää vierassatamatoiminnan hyväksi

Satamapaikat

Jäsenet voivat solmia sopimuksen satamapaikan vuokraamisesta kotisivuilla tai toimistosta Hallitus vahvistaa maksut vuosittain ja ne julkaistaan HSS:n kotisivuilla. Satamapaikasta tehtävään sopimukseen sisältyy ehtoja, joita sitoudutaan noudattamaan. Ehdot löytyvät veneasiat osan alla. Ehdoissa sanotaan muun muuassa että satamapaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman seuran lupaa, venen tulee olla vakuutettu ja katsastettu, ja että seura voi pyytää satamapaikan haltijaa siirtämään veneen. Veneen siirtäminen tulee kysymykseen esimerkiksi suurempien kilpailujen yhteydessä tai kun tehdään huoltotoimenpiteitä. Satama pyrkii minimoimaan siirtotarpeet ja niistä pyritään ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo kauden alussa. Satamapaikkasopimus jatkuu automaattisesti ellei jäsen ole ilmoittanut 1.3. mennessä kirjallisesti luopuvansa paikasta.

Yövartiointi

Jokainen, joka on vuokrannut satamapaikan, on velvollinen toimimaan yövahtina.

Ympäristövaarallinen jäte (Ongelmajäte)

Ympäristövaarallista jätettä (ongelmajäte) ei saa laittaa sekajäteastioihin eikä säilyttää satama-alueella. Ongelmajätteeksi luetaan esimerkiksi öljy, maalipurkit, akut ja patterit jne. Seuralla ei ole oikeutta ottaa vastaan ongelmajätettä ja sen käsittely on kallista. Yksityishenkilöt voivat viedä ongelmajätteensä ilmaiseksi kaupungin Sortti-asemille. Poistettava pohjamaali tulee kerätä esimerkiksi levittämällä pressu veneen alle työn ajaksi.

Vesillelasku ja veneen nosto

Seura järjestää keväällä ja syksyllä veneiden nostot ja laskut Liuskasaarella ja -karilla. Tavisäilytys saarella edellyttää joustavaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Jäsenten tulee seurata satamakomitean ohjeita ja aikataulua. Varaa riittävästi apua veneen joustavaa nostoa ja laskua varten. Varaudu tarvittaessa auttamaan myös muita.

Venepukit ja pressut

Omistajalla tulee olla venekelkka tai tuet, jotka molemmat voidaan purkaa alas ja jotka ovat mittasuhteiltaan sopivat veneelle. Myös katoksen ja pressujen tulee olla oikean kokoiset ja ottaa huomioon, että Liuskasaari on alttiina tuulille. Ne tulee myös merkitä selvästi sekä veneen että omistajan nimellä ja puhelinnumerolla. Veneen talvisäilytysalueen tulee olla tyhjä ja puhdas veneen vesillelaskun jälkeen. Pukit tulee purkaa ja siirtää satamakomitean osoittamaan paikkaan viimeistään viikon kuluessa vesillelaskusta.

Mastot

Mastojen säilyttäminen on sallittua vain mastotelineillä. Irrota saalingit, ulos työntyvät helat, Windeksit, lamput ja muu arka varustus ennen kuin laitat maston mastotelineelle. Masto tulee olla yhtenä pakettina. Mastosta tulee maksaa talvisäilytysmaksu, jos vene ei ole talvisäilytyksessä Liuskasaaressa. Mastot tulee merkitä omistajan nimellä. Puomit tulee säilyttää veneissä, niiden säilytys mastotelineissä ei ole sallittua rajallisen tilan vuoksi. Käsittele mastoja varoen. Valmistele masto juuri ennen rikausta tai maston alas ottoa. Älä säilytä mastoa varusteineen mastokraanalla.

Kiinnitykset

Seura ei vastaa satamassa olevista veneistä. Omistaja vastaa siitä, että vene on kunnolla kiinnitetty ja köydet oikeassa suhteessa veneen painoon. Omistajan on myös huolehdittava, etteivät fallit / nostimet hakkaa mastossa. Jollat tulee säilyttää sliipillä B-laiturin kiinnityspäässä. Jollissa tulee olla kansliasta lunastettu HSS tarra, joka on merkintä suoritetusta maksusta.

Lepuuttajat

Veneen tulee olla varustettu lepuuttajilla – katsastusmiehiltä saa neuvoja lukumäärästä ja koosta. Pidä huolta, että lepuuttajat ovat puhtaita niin, etteivät ne likaa naapurivenettä. Lepuuttajat tulee sijoittaa pitkin veneen kylkeä. On myös tärkeätä kiinnittää lepuuttajia perän lähelle, niin että vene on suojattu, kun naapuri tulee tai lähtee laiturista tai mikäli peräkiinnitys antaa myöten kovalla tuulella.

HSS:n laituri maissa

Laituri kaupungin rannassa on ensi sijassa tarkoitettu ylikulkuveneelle. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää tilapäisesti laiturin itä- ja länsipuola veneen lastaamista ja purkamista varten sen länsi- ja itäpuolella on mahdollista. Ota tällöin huomioon myös toiset jäsenet, joilla on sama tarve. Ylikulkuvenettä ei saa häiritä.

Kevytvenesliipin nostokraana

Kevytvenesliipillä olevaa nostokraanaa saavat käyttää henkilöt, joille on annettu ohjeet kraanan käytöstä. Kraanan avaimen saa toimistosta

Vesi, työntökärryt ja sähkö

Johtovesi on ensi sijassa tarkoitettu juomavedeksi. Vältä suurta vedenkulutusta. Pese kansi käyttämällä vettä säästeliäästi. Sulje laiturilla oleva vesikraana heti, kun et enää käytä letkua. Kraanaa, joka on joissakin letkuissa saa käyttää vain tilapäisesti. Vesiletkut tulee rullata kehälle käytön jälkeen.

Työntökärryt on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen ylikulkuveneeltä omaan veneeseen. Kärryt tulee käytön jälkeen viedä takaisin ja säilyttää länsivajan vieressä.

Älä jätä veneen sähköä kytketyksi maasähköön yli 72h. Liian laajamittainen käyttö voi johtaa kapasiteetin ylikuormittamiseen. Lämmitin ja vastaavat laitteet eivät saa olla jatkuvasti päällä.

Tiedottaminen

Kotisivuilta löytyy pysyvät satamaa koskevat määräykset ja ohjeet, HSS:n facebook – sivuja ja länsivajan ilmoitustaulua käytetään jatkuvaan tiedottamiseen jäsenille satamaa koskevista käytännön asioista. Seuraamalla näitä kuulet sataman tapahtumista, HSS pyrkii tiedottamaan sataman tapahtumista hyvissä ajoin. Kiireellisissä asioissa HSS voi myös olla suoraan yhteydessä veneenomistajaan

Satamakartta

HSS Satamakartta 2023-05-31

Satama ja kanslia on työskennellyt alkukauden aikana sataman kartoituksen kanssa, tunnistanut veneitä, lisännyt veneitä rekisteriin ja selvittänyt epäselviä tapauksia, mutta satamakartassa voi edelleen olla väärinymmärryksiä. Joitain veneitä on myöskin siirretty, jotta saadaan satamaa toimivammaksi. Satamapaikkahakemus (verkkolomake)

Työlautta ja Buster

Työlautta

Seura omistaa työlautan eli HSS VII aluksen. Työlauttaa käytetään pääasiassa ravintoloiden tukkukuormien siirtämiseen, mutta alus on myös seuran jäsenten käytössä.

Työlautan varaukset tulee aina tehdä ennakkoon satamamestari Terolta (+358 40 554 0313, hamnmastare@helsinkisailing.com).

Työlautan varauskalenteri (ei näy Safari selaimella, Chromella toimii):

Buster

Seura omistaa myös Buster peltiveneen. Busteria käytetään pääasiassa kilpailutoiminnassa, poijuveneenä radalla, mutta vene on myös seuran jäsenten käytössä.

Busterin varaukset tulee aina tehdä ennakkoon satamamestari Terolta (+358 40 554 0313 hamnmastare@helsinkisailing.com).

Busterin varauskalenteri (ei näy Safari selaimella, Chromella toimii):

Lauttaaikataulu

Yhteysveneen aikataulun löydät täältä

Yhteyslautta

HSS:lle Liuskasaareen kuljetaan seuran isännöimällä ylikulkuveneellä, joka lähtee Merisatamanrannasta, Cafe Carusellin ja Kompassitorin puolivälistä, Ingmanin jäätelökioskin luota.  Lautta-aikataulun löydät täältä.

HSS:n talkoopäivät

Yhteystiedot

Helsingfors Segelsällskap r.f.
Liuskasaari, 00140 Helsinki

hss@helsinkisailing.com

Kanslia:  09 633 637
Satamamestari:  050 5760565 (huhti-syyskuu)


Veneenomistajat

Satamapaikat

Venepaikkoja hyvässä seurassa on saatavilla! Suurin osa satamapaikoista on poijupaikkoja, muutamia aisapaikkoja on myös tarjolla. Venepaikkaa voi hakea, vaikka ei olisi vielä seuran jäsen, liittyminen seuraan onnistuu paikan varmistuttua.

Saaren ja mantereen välillä liikennöi kesäkaudella jäsenille ilmainen lautta aikaisesta aamusta iltamyöhään, ja työlautta ja Buster ovat jäsenten käytettävissä omia huoltokuljetuksia varten.
Katsastus ja kokeneiden katsastajiemme ja työntekijöidemme huoltovinkit kuuluvat myös venepaikan hintaan. Henkilökunnan löytää useimmiten HSS:n kansliasta tai lautasta ja heidät tunnistaa sinisistä staff-vaatteista. Jäsenten käytössä ovat myös ulko- ja retkisatamat Andö Inkoossa ja Getören Porvoossa.

Voit hakea satamapaikkaa verkkolomakkeella tai asioimalla kansliassa Liuskasaarella. Lisätietoja kansliasta saat myös sähköpostitse hss@helsinkisailing.com tai puhelimitse: 09 633 637

Venepaikan hinta veneen leveyden mukaan:

Leveys Hinta
alle 2,35 m 395 e
2,35 m–2,84 m 460 e
2,85 m–3,34 m 535 e
3,35 m–3,84 m 610 e
3,85 m–4,34 m 680 e
4,35 m ja yli 750 e

Satamapaikasta tehtävään sopimukseen sisältyy ehtoja, joita sitoudutaan noudattamaan. Venepaikka edellyttää seuran jäsenyyttä. Ehdoissa sanotaan muun muassa, että satamapaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman seuran lupaa, veneen tulee olla vakuutettu ja katsastettu, ja että seura voi pyytää satamapaikan haltijaa siirtämään veneen. Veneen siirtäminen tulee kysymykseen esimerkiksi suurempien kilpailujen yhteydessä tai kun tehdään huoltotoimenpiteitä. Satama pyrkii minimoimaan siirtotarpeet ja niistä pyritään ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo kauden alussa. HSS-lipun käyttäminen edellyttää veneen rekisteröimistä seuraan ja vuotuista katsastusta. Huomio, että satamapaikkahakemus ei korvaa ilmoitusta seuran venerekisteriin. Satamapaikkasopimus jatkuu automaattisesti purjehduskaudesta toiseen ellei jäsen ole ilmoittanut kirjallisesti 1.3. mennessä luopuvansa paikasta.

Satamapaikkahakemus

Satamapaikat Kartta 2023-05-31

 

Veneiden lasku ja nosto

Seura järjestää keväällä ja syksyllä veneiden nostot ja laskut Liuskasaarella ja -luodolla. Varaa riittävästi apua veneen joustavaa nostoa ja laskua varten.

Veneiden vesillelasku Liuskasaaressa on pe 5.5. – la 6.5.2023

Veneiden säilytys

Seura järjestää talvisäilytystä Liuskasaarella- ja luodolla. Veneellä tulee olla purettava venekelkka tai tuet, jotka ovat mittasuhteiltaan sopivat veneelle. Myös katoksen ja pressujen tulee olla oikean kokoiset ja niiden tulee soveltua Liuskan tuulisiin olosuhteisiin. Talvisäilytysalue tyhjennetään vesillelaskun jälkeen.

Yövahti

Venepaikkojen haltijoiden yhteisen edun mukaista on, että satama on vartioitu koko purjehduskauden ajan. Aikaisin ja myöhään kaudella veneitä satamassa on vähän, mutta sääolosuhteet voivat olla vaativia ja yövartija tarvitaan silloinkin. HSS:n kotisataman yövahtitoiminasta huolehtivat satamapaikan vuokranneet jäsenet. Satamassa on yövähti toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun.

Yli 70 vuotiaat henkilöt joilla on satamapaikka ja kokevat etteivät kykene hoitamaan omaa yövahtivuoroaan, voivat ottaa yhteyttä kansliaan. Jäsen saa valita itselleen parhaiten sopivan yövahdin ajankohdan.

Yövahti alkaa klo 20.00 ja päättyy klo 08.00. Yövahti laskee HSS:n lipun auringon laskiessa mutta viimeistään klo 21.00 ja nostaa sen klo 08.00. Tulkaa mielellään aikaisemmin kuin kello 20.00 jos on kova tuuli. Syksyllä, jolloin syysmyrskyt voivat sitä edellyttää, satamassa pidetään kaksi yövahtia. Yövahdin päivystysvihko, johon yön tapahtumat ja kiertokäynnit merkitään, löytyy ravintolan eteisestä, ulko-ovesta vasemmalla.

Veneenomistaja, jolla on satamapaikka, vastaa siitä, että yövahtivuoro hoidetaan asianmukaisesti. Veneenomistaja maksaa sakkomaksun, mikäli hän ei hoida yövahtivuoroaan. Venepaikan haltija, joka ei halua itse hoitaa vartiovelvollisuuttaan voi vapautua siitä ilmoittamalla asiasta varatessaan venepaikkaa. Tällöin venepaikkamaksuun lisätään vartiointimaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veneenomistaja voi itse myös järjestää itselleen sijaisen.
Yövahtivuorot varataan kansliasta. Jäsenille, jotka eivät ole varanneet yövahtivuoroa, jaetaan summittaisesti yövahtivuoro Satamakomitean toimesta.
Jos vaihdat vahtivuoroa jonkun toisen kanssa, pyydämme, että ilmoitat muutoksesta toimistoon.

Yövahtivuorot linkki alla

NattvaktYövahti2023

Katsastus

HSS on SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) alainen pursiseura. SPV:hen kuuluvien pursiseurojen ja venekerhojen alusrekisteriin kuuluvat veneet katsastetaan vuosittain. Kevytveneet ja jollat ovat vapautettuja katsastuksesta.

PERUSKATSASTUS

Vene peruskatsastetaan kun se tulee seuraan, vaihtaa omistajaa (myös seuran sisällä tapahtuvat omistajanvaihdokset) sekä aina kun edellisestä peruskatsastuksesta on kulunut viisi vuotta. Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle tehdään Venetodistus, jonka allekirjoittavat veneen omistaja, katsastaja sekä seuran Kommodori. Venetodistus on pidettävä veneessä sillä liikuttaessa.

RUNKOKATSASTUS

Runkokatsastus tehdään osana peruskatsastusta viiden vuoden välein. Mikäli vene tuodaan seuraan avovesikaudella niin ettei runkokatsastusta voida suorittaa, tehdään peruskatsastus ja runko katsastetaan noston jälkeen ennen seuraavaa vesillelaskua. Liuskasaaressa talvisäilytettävät veneet runkokatsastetaan seuran katsastajien toimesta, muualla talvehtivien veneiden katsastuksen järjestää omistaja ennen vesillelaskua. Tällöin veneen voi katsastaa muunkin SPV:n alaisen seuran katsastaja. Jotkut telakat tekevät talvisäilytyksessä oleville veneille runkokatsastuksia, samoin on mahdollista käyttää Finnboatin venekatsastajaa muualla suoritettavaan runkokatsastukseen. Muualla suoritetusta katsastuksesta tulee toimittaa kopio katsastuspöytäkirjasta tai katsastuspöytäkirjan valkoinen osa HSS:n kansliaan.

VUOSIKATSASTUS

Kun vene on runko- ja peruskatsastettu, katsastetaan se sen jälkeen vuosittain. Vuosikatsastus tehdään vedessä, veneen ollessa varusteltu ja rikattu valittua katsastusluokkaa vastaavaksi ja siinä on kaikki katsastusluokan vaatimat katsastusvarusteet. Vuosikatsastuksen yhteydessä vene saa vuosikatsastustarran joka SPV:n ohjeistuksen mukaisesti kiinnitetään veneen ylärakenteisiin.

KATSASTUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Pienistä varusteisiin liittyvistä puutteista jotka ovat korjattavissa välittömästi katsastuksen jälkeen (savuhälyttimen tai käsivalaisimen puuttuva tai tyhjentynyt paristo, vanhentunut EA-laukun sisältö tms.) tehdään katsastuspöytäkirjaan huomautus. Mikäli katsastuksen edetessä tulee kuitenkin ilmeiseksi että havaitut puutteet ovat vakavia ja niitä on runsaasti ja että vene ei täytä katsastusvaatimuksia, voidaan katsastus keskeyttää. Katsastusta jatketaan kun puutteet on korjattu. Katsastus keskeytetään myös mikäli edellisen vuosikatsastuksen yhteydessä havaitut puutteet ovat edelleen korjaamatta.

ASIOITA JOTKA OMISTAJAN ON HUOMIOITAVA ENNEN KATSASTUSTA

Runkokatsastusta ennen on hyvä varmistaa että katsastuksessa tarkastettaviin kohteisiin on esteetön pääsy. Pohjan läpiviennit ja niiden sulkuventtiilit sijaitsevat matkaveneissä usein säilytystiloiksi varattujen rakenteiden sisällä. Nämä tilat tulee tyhjentää varusteista ja venttiilien toiminta varmistaa ennen katsastusta, näin katsastus sujuu huomattavasti nopeammin. Mikäli kölipultit ovat turkkilevyn alla, tulee turkkilevyn olla irrotettu katsastuksen ajaksi. Ja vaikka katsastajat ovatkin ketteriä ihmisiä, tulee omistajan varmistaa että telakoidun veneen kannelle on pääsy tarpeeksi tukevia ja turvallisia portaita tai tikkaita myöten.

Vuosikatsastuksessa on hyvä jo etukäteen varmistua katsastusvarusteiden säilytyspaikoista. Tämä paitsi nopeuttaa katsastusta, on myös turvatekijä merellä liikuttaessa. Samoin sähkölaitteiden toiminta on hyvä tarkastaa, varsinkin mastoprofiiliin johdotettujen laitteiden (steaming light, ankkurivalo, tuulimittarin anturi) osalta tarkastaminen ja palaneiden polttimoiden vaihto on helpompaa ennen kuin tikku on pystyssä.

Katsastuksessa on aina veneen omistaja mukana. HSS:n katsastajat eivät katsasta venettä ilman että omistaja on mukana.

Katsastukseen ilmoittaudutaan kansliassa laittamalla oman veneen tiedot ja toivottu katsastusajankohta katsastuslistaan. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse tai puhelimitse kansliaan.

KATSASTAMATTOMAT VENEET

Mikäli venettä ei pätevästä syystä johtuen (esim. korjaustoimenpiteiden vuoksi) purjehduskaudella lasketa veteen eikä sitä näin ollen katsasteta, tulee siitä ilmoittaa kansliaan. Katsastamaton vene ei saa käyttää seuran perälippua ja sille määrätään 250 € suuruinen sanktiomaksu.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2023

Runkokatsastukset 2023 Liuskasaaressa suoritetaan perjantaina 21.4. klo 15 – 18 ja lauantaina 22.4. klo 10 – 13.

Vuosikatsastuksia tehdään maanantaisin ajalla 15.5. – 3.7. klo 16 – 19 ja keskiviikkoisin ajalla 31.5. – 28.6.2023 klo 16 – 19.

3.7.2023  jälkeen seuraan rekisteröitävien veneiden peruskatsastuksen tai myöhästyneen vuosikatsastuksen osalta tulee omistajan olla yhteydessä seuran katsastajiin (yhteystiedot alla)

Hyödyllisiä linkkejä:

SPV katsastussivu

SPV:n katsastusluokkien vaatimukset

SPV katsastussäännöt 2021

Finnboatin kuntokartoittajat

SPV katsastusinfo 1-2023

SPV katsastusinfo 2-2023

 

HUOMIOITAVAA & VENEENOMISTAJAN MUISTILISTA KATSASTUKSEEN

 • olethan ajoissa paikalla katsastuspäivänä
 • varaathan veneen paperit mukaan (samoin veneen avaimet, joskus ovat unohtuneet kotiin)
 • olethan varmistanut että tiedät missä kaikki on ja miten kaikki toimii
 • muistathan että varattu katsastusaika saattaa venyä, joskus katsastettavia veneitä on tosi paljon

 

HSS katsastajia ovat 2023:

Peter Rosenblad (691) peter@rosenblad.nu 0400425108

Olli Peltomaa (5405) olber@hotmail.com 0405843565

Tommi Tikanoja (5425) tommi.tikanoja@welho.com 0400500706

Johan Storgårds (5494) johan@storgards.com 0405100052

Torsti Hyvönen (5862) torsti.hyvonen@gmail.com 0405847912

Samir Hiltunen (6215) samir@helsinkisailing.com 0401862332

Kun tarvitset enemmän tietoa katsastuksesta ota yhteyttä allaolevaan:

Samir Hiltunen (6215) samir@helsinkisailing.com 0401862332

Lomakkeet

Jäsenhakemus – liity jäseneksi HSS:n iloiseen joukkoon

Satamapaikkahakemus – hae venepaikkaa Liuskasta

Venerekisteri-ilmoitus – HSS:n venepaikka ja lipun käyttäminen edellyttää veneen rekisteröimistä

Talvisäilytys Liuskasaaressa 2017–2018 – Hae säilytyspaikkaa veneellesi Liuskasaaressa

HSS Vierasvenesatama

HSS tarjoaa täyden palvelun vierasvenesataman koko kesäkauden ajan kotisatamassaan Liuskaluodolla. Vieraspaikat ovat betonilaiturilla poijukiinnityksellä. Kaikkiin vieraspaikkoihin tulee vettä ja maasähköä.

Vierassatamainfo:

 • Vieraspaikat ovat pohjoisimman betonilaiturin pohjoispuolen alkupäässä
 • Paikat E1-E23 ovat merkitty Guest-lapulla
 • Vieraspaikkojen syvyys on 3-4 metriä 

Vierasvenesataman palvelut:

 • Sähkö ja vesi
 • Suihkut
 • Pyykinpesukone ja kuivausrumpu
 • Sauna erikseen varattuna
 • Yhteysvene mantereelle
 • Meripalveluasema SeaPoint
  • Polttoaineet ja septitankin tyhjennys
 • Ravintola HSS Restaurant ja Skiffer

Vierasvenemaksu:

 • 40 EUR/vrk ,tai 200 EUR/viikko + 20 EUR/lisävuorokausi
 • 15 EUR päivämaksu
 • Varaukset ja maksut suoritetaan satamapaikka.com -palvelussa tai kansliaan sen ollessa auki

HSS harjoittaa vierassatamatoimintaa rahoittaakseen seuran toimintaa. Muistattehan ilmoittaa kansliaan, jos satamapaikkanne on vapaa pitempään kuin kolme päivää jotta paikkaa voidaan käyttää vierasvenetoimintaan.

HSS:n saarikohteet - ulkosatamat

Jäsenten käytössä ovat ulko- ja retkisatamat Andö ja Getören. Molemmilla satamilla on isäntänsä ja niitä hallinnoi satamakomitea. Lataa kattava infopaketti saarista, niiden fasiliteeteista, laitureista ja lähestymisestä tästä.

Andö – Inkoon saaristo

Andö sijaitsee Inkoossa Barösundin (Olympiaväylä) eteläpuolella ja länteen Bågaskäristä kulkeva väylän varrella. Voit kiinnittyä laituriin, poijuun tai kiinnitysrenkaisiin. Saarella on sauna ja purjehdusmaja, jossa on keittomahdollisuus. Löytyy myös ulkogrilli, jos haluat mieluummin grillata. Andö on saaristosatamien helmi. Andö on hyvin suojainen useimmille tuulille, kunnon itätuulilla on erityisen houkuttelevaa perjantai-iltapäivänä suunnata keula kohti Andötä. Myös pienemmät veneet ehtivät perille ennen pimeän tuloa.

Getören – Porvoon Saaristo!

Getören sijaitsee Porvoon saaristossa, Onaksen saariryhmässä, itään Helsingistä ja Sipoon selältä. Saari on kokonaisuudessaan HSS:n omistuksessa. Myös Getörenillä on sauna ja purjehdusmaja sekä keitto- ja grillimadollisuus. Voit valita kahden laiturin välillä, joissa on poijut: toinen läntinen, toinen itäinen.

Pidä huolta retkisatamista!

 • Ulkosaaria hoidetaan itsepalveluperiaatteella.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki huolehtivat itse roskistaan ja jätteistä ja että sauna jätetään siivottuna ja että puita on hakattuna vähintään yhtä paljon kuin niitä oli tullessasi.
 • Seuran henkeen kuuluu, että saapuvia veneitä autetaan kiinnittymisessä.
 • Jokaisen tulee ulkosatamissa käydessään tehdä käynnistä merkintä vieraskirjaan samoin kuin merkintä jatkoreitistä. Saunavuorovaraus tehdään vieraskirjaan.
 • Saunaan ja purjehdusmajaan pääset sisälle omalla avaimella. Jokaisella on oikeus lunastaa panttia vastaan avain seuran toimistosta Liuskasaaressa.
 • Saunavuorojen käytöstä laskutetaan kauden päättyessä. Maksut määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti.