Förbindelsefärjans tidtabell under midsommar

Under midsommarlördag och -söndag kör HSS-färjan mellan fastlandet och Skiffergrunder och -holmen undantagsvis först klockan 10:00. Färjans tidtabell förblir bortsett uppskjuten starttid oförändrad.