HSS firade sina 125 år och Finlands 100-års självständighetsjubileum 5.12.2017

Festen på Skifferhpolmen inleddes med kanonsalut och flagghissning kl 18. Därefter avtäcktes en Pro Patriatavla över nio stupade hss-are i entréhallen. Kommodor Tapio Lehtinen höll avtäckningstalet, kommendörerna i marinen John von Weissenberg och Erkki Heinonen stod hedersvakt, kadett Jaakko Tikanoja drog av täckelsen medan vår framgångsrika unga seglare Alexander Grönblom läste upp namnen på minnestavlan och kort belyste vilka roller de haft inom HSS. Efter en tyst minut för de stupade framförde orkestern BrassQ Finlandiahymnen.

Under minglet före middagen spelade hornorkestern finländska melodier. Jukka Ahokas framförde ackompanjerad av sin hustru Kaarina HSS Lystringssång från 1943 (då HSS firade 50-årsjubileum). Kaarina försökte också lära publiken sången.

I sitt middagstal behandlade kommodor Lehtinen sällskapets historia och roll inom den finländska segelsporten under gångna 125 år. HSS har genom historien främjat kappsegling för helsingforsarna invid stadens bästa seglingsvatten. Hörnstenar för verksamheten har varit aktivt frivilligarbete och från 1932 en aktiv juniorverksamhet. I samband med krigstiden tog han upp den inkallade HSS-medlemmen och dåtida NJK-kommodoren, Henrik Ramsays centrala roll som utrikesminister i slutskedet av kriget. Man lyckades hindra Finlands ockupation tack vare den hjälp som bl.a. president Ryti och utrikesminister Ramsay fick. HSS har också aktivt medverkat till att ta fram nya och överkomliga båtklasser som Hajen och H-båten, framhöll Lehtinen i sitt tal.

Förutom sällskapets medlemmar var representanter för broderföreningar, centralförbund och klassorganisationer samt representanter som Helsingfors stad och olympiska kommittén inbjudna. I sina hälsningar till jubilaren betonade kommodorerna för ASS Markus Blomqvist och NJK Mats Welin vår långa gemensamma historia och det goda samarbetet. Mika Hollo som är koordinator för juniorverksamheten vid seglarförbundet SBF framhöll det mångåriga samarbetet med HSS.

Vår restaurang HSS Paviljong dukade upp en läcker fyrarätters middag. Efter middagen tråddes dansen till maestro Ruscellos orkester. Prorammet toppades av ett storståtligt fyrverkeri som avfyrades från ett fartyg på fjärden utanför Skifferholmen. Festen avslutades vid midnatt med nio skotts salut för de stupade och med Vårt land.