Vårmöte 21.3. och ekonomiafton 20.3.

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 21.3.2018 kl 18 på Skifferholmen.

Möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar 15.3. och finns till påseende på kansliet.

 

Föreningens ekonomiafton är tisdagen den 20.3. kl 18 i klubbrummet på Skifferholmen. Där går vi noggrannare igenom intäkter, kostnader, resultat 2017 och budget 2018 per kostnadscenter.

Välkommen alla som är intresserade att diskutera föreningens ekonomi!