Skrovbesiktning på Skifferholmen 2.-3.5.2018

Besiktningsnämnden utför skrovbesiktning för båtar som ligger uppe på HSS 2.5. och 3.5. kl. 15.00 – 18.00.

Besiktningen berör båtar som är i tur att grundbesiktigas detta år, samt båtar som borde ha blivit skrovbesiktigade tidigare, men av olika orsaker inte blivit det. En representant för de berörda båtarna skulle vara önskvärd att närvara och underlätta besiktningsmännen att finna båten.

Båtägarna till de båtar som ligger uppe på annan plats och är i tur att grund besiktigas detta år eller som borde ha blivit skrovbesiktigad tidigare, bör se till att båten blivit skrovbesiktigad före sjösättningen i år. Besiktningen kan utföras av en besiktningsman oberoende av klubb.

Vid oklarheter angående besiktningen kontakta besiktningsnämnden, Ernst Tillander 0400 -605952, ernst.tillander@gmail.com