A-kajens båtar bör flyttas innan Champagne Regattan

Den traditionella  Champagne Regattan ordnas 3-5.8.2018 på HSS. Tävlande båtarna placeras vid A- och B-kajen. Vi kontaktar er gällande båtflytt. Vi ber er att flytta er båt från A-kajen till en alternativ plats för tiden mellan 2.8 kl 0900 och 5.8 kl 2000.

Alternativa platsen fås från kansliet eller hamnpersonalen. Det vore idealt om ni själv flyttar båten innan 2.8 kl 0900. Om flyttandet av båten orsakar tids- eller logistikproblem, råder vi att lämna båtens nyckel till kansliet så att hamnpersonalen kan flytta båten. Båtens nyckel bör lämnas till kansliet för att minimera riskerna som är kopplade till flyttande av båt. Vi påminner er att HSS hamnens regler binder medlemmar med båtplats att samarbeta med klubben gällande flytt av båt under regattor eller underhållsarbete. Mera information hamnens regler hittas på föreningens hemsida: http://helsinkisailing.com/sv/hamnen/#regler-och-anvisningar-for-hamnen

 

Med vänliga hälsningar,

HSS Hamn