SBF Ordförandekandidater presenterar sig

Den 25. november 2018 är det styrelsens ordförandeval för Segling och Båtsport i Finland. Valnämnden har fått tre kandidatförslag av föreningarna och föreslår dessa till höstförbundsmötet. Föreningarna röstar på höstförbundsmötet på den kandidat de vill att ska väljas till ordförande.

Kandidaterna är Henrik Andersson, Jan Jansson och Esko Kilpi. Vi bad ordförandekandidaterna att skriva en fritt formulerad presentation om sig själva så att ni kan bekanta er med dem.  Nu finns även videointervjuerna på SBF hemsida.

Läs mera här