HSS Höstmöte – Möteskallelse

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas torsdagen den 22.11.2018 kl 18 på Skifferholmen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden.

Agenda som bilaga här. Övriga möteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och budget skickas per e-post till medlemmarna efter att de behandlats på styrelsemöte 15.11.2018. Materialet finns även till påseende på kansliet.

Helsingfors 12.11.2018

HSS Styrelse