Paul Suominens akvareller

”När jag arbetar eller är ute på havet, då kommer jag bäst tillrätta med mig själv”, sade Paul Suominen när han för gråtrutarna förklarade sitt storprojekt kring Augustin Ehrensvärd. Paul har målat drygt 40 akvareller utgående från de tuschmålningar som finns i Ehrensvärds dagbok från den resa han gjorde i den finländska skärgården år 1747. Akvarellerna har varit utställda i Lovisa med gott mottagande.

På sitt medryckande sätt berättade Paul för 22 gråtrutar vid en sits på restaurang Seahorse fredagen den 15 februari om både Ehrensvärds historia och om sitt arbete med akvarellerna.  Böcker, fotografier och akvarelltavlor cirkulerade bland borden. En filmgrupp som gör en dokumentär om Paul förevigade tillställningen.

Före föredraget valde gråtrutarna Peter Rosenblad till ny medlem av seniorkommittén efter Kim Holm som avgår på grund av arbetsförhinder. Vid mötet uppmärksammades också att glada grande dame Ulla Finnilä har avlidit

Under ljudligt glam intog trutarna efter programmet företrädesvis ställets berömda strömmingar och också vorschmack.

På bilderna akvarellen med supen Diana i frisk vind på Finska viken, Paul Suominen och Peter Rosenblad samt publikvyer.