Färjetrafiken till Skifferholmen börjar 15.4.

HSS färjetrafiken för säsongen 2019 är utkontrakterad till Aava Lines Oy. Trafiken startar måndagen den 15.4.2019 då även Ugnsholmens bro tas bort. Tidtabellen är tätare och färjan kör till Skifferholmen med 15 minuters mellanrum.

Färjan är som tidigare gratis för HSS medlemmar genom att visa upp sitt digitala Cardu medlemskort. Ladda medlemskortet CarduLatausOhje

Aava Lines säljer i sin nätbutik fram till Vappen sommarens säsongkort till halva priset €40,00 till besättningsmedlemmar, juniorernas släktingar, Skiffer pizzans vänner, Paviljongens terassvänner, stadsbor – till alla som vill komma till holmen!

Klicka här till Aava Lines nätbutik