Brandsläckargranskning Palosammutintarkastus 27.5.

Brandsläckargranskningar vid Västra skjulet måndagen 27.5. Prestos granskare är på plats 17-19.
Om du behöver gasanläggningsgranskning och certifikat ta kontakt med besiktningsmannen eller Kristina.

Sammutintarkastukset Liuskasaaressa Länsivajan edustalla maanantaina 27.5. Preston tarkastaja on paikalla 17-19.
Jos tarvitset kaasulaitetarkastuksen ja -todistuksen ilmoita siitä katsastusmiehelle tai Kristinalle.