Flytvästen är den viktigaste utrustningen för dem som rör sig på vattnet – Flytvästdagen firas den 15.-16.6.

Enligt undersökningar skulle 8/10 av de som drunknat till havs räddats om de skulle ha haft lämplig flytväst rätt klätt på sig och de som sett situationen skulle ha vetat hur man ska hjälpa.   Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL) och Segling och Båtsport i Finland (SBF) ordnar tillsammans Flytvästdagen som har som målsättning att påminna om hur viktig flytvästen är och ge råd till hur man rör sig säkrare på vattnet.

Sommaren är säsongen för att röra sig vid och på vattnet. Man åker för ofta ut på vattnet oförberett, utan flytväst.

– I Finland drunknar 100–150 i olyckor årligen, det är när man ser på befolkningsmängden mer än i de andra nordiska länderna. I sjötrafik omkommer 40–60 personer årligen. Många av dem som drunknar hade inte på sig flytväst berättar FSL:s verksamhetsledare Kristiina Heinonen.

Ofta sker olyckssituationen hastigt och då är det ingen nytta av de medtagna flytvästarna ifall de inte är på.

– När båten stjälper, krockar eller till exempel vid båtbrand har man sällan möjlighet att klä på sig flytvästen innan man hamnar i vattnet. Även den snabbaste hjälpen kommer ofta för sent ifall man inte haft på sig flytväst betonar Heinonen.

– Efter att sett på statistiken och undersökningarna kan man säga att en ökad användning av flytvästar skulle vara ett av de mest effektiva sätten att befrämja sjötrafikens säkerhet och speciellt förebygga dödsfall på grund av drunkning.

Flytvästdagen firas i alla nordiska länder den 15.-16.6.2019

Veckoslutet innan midsommar och under de kommande några veckorna kommer man att påminna om hur viktigt det är att använda flytväst när man rör sig på vattnet och det delas ut information om att hur man klär på sig flytvästen rätt. Samma veckoslut 15.-16.6 utmanar man i alla nordiska länder människor att klä på sig flytvästen och att dela bilderna på sociala medier med #pelastusliivipäivä. Förutom FSL och SBF är flera föreningar, myndigheter och samarbetspartners med att sprida information och ordna olika evenemang.

Information om Flytvästdagen: .viisaastivesilla.fi/etusivu/pelastu_ja_pelasta/pelastusliivipaiva

Såhär väljer du rätt flytvästvideo: youtu.be/51NFzBQzwBI
Såhär underhåller du din flytvästvideo: youtu.be/GWmmRq_t3uU

Druknings statistik: suh.fi/tiedotus/hukkumistilastot