HSS Höstmöte 20.11.2019 – Möteskallelse

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas onsdagen den 20.11.2019 kl 18 på Skifferholmen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden samt delas ut vandringspriser och förtjänsttecken.

Agenda som bilaga här. Övriga möteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och budget skickas per e-post till medlemmarna efter att de behandlats på styrelsemöte 12.11.2019. Materialet finns även till påseende på kansliet.

Välkommen på möte!

Helsingfors 10.11.2019

HSS Styrelse