Svara på enkäten och vinn biljetter till Vene 2020 Båt -mässan

Kom med och bygg Segling och Båtsport i Finlands strategi för åren 2021-2025. Strategiarbetet pågår under början av 2020 och strategin presenteras för medlemsföreningarna på vårförbundsmötet i april 2020.

Dina åsikter är viktiga för oss. Därför hoppas vi att du vill satsa cirka 10 minuter för att svara på enkäten. Enkäten är öppen till och med 8.12.2019.

Gå till enkäten: lyyti.fi/questions/d0de849c04

Analysen och presentationen av enkätens resultat sker anonymt och enskilda svarare kan inte identifieras.

Mellan alla som svarat på enkäten lottar vi ut tio biljetter till Vene 20 Båt.

 

Tack för din tid och ditt intresse,

Jan Thorström
verksamhetsledare
Segling och Båtsport i Finland