Besiktningarna börjar 25.5. på Skifferholmen

Coronarestiktionerna gör båtbesiktningen annorlunda 2020. Besiktningen bör utföras med så liten fysisk kontakt som möjligt och beakta båtägarens trygghet och önskemål. Besiktningarna på Skifferholmen börjar måndagen 25/5 och fortsätter alla måndagar och onsdagar fram till måndagen 6/7 mellan kl. 17.00-19.00.

Skrovbesiktning.
Skrovbesiktningen kan göras detta år eller 2021 före båten blir sjösatt, ifall båten är i tur att grundbesiktigas 2020 eller 2021.

Grundbesiktning.
Då grundbesiktningen utförs bör besiktningsmannen komma ombord på båten. Ifall båtägaren önskar kan årets Grundbesiktning flyttas till 2021 för att undvika fysisk närkontakt, men årsbesiktning bör göras detta år.

Årsbesiktning.
Besiktningsmannen gör årsbesiktningen ombord på båten om båtägaren så önskar, men besiktningen kan också utföras så att besiktningsmannen står på bryggan bredvid båten och ber båtägaren visa upp utrustning eller/och ber båtägaren göra en kontroll av den utrustning besiktningsmannen önskar.
Segling och Båtsport i Finland har givit båtägaren möjlighet att detta år göra en såkallad ”Självbesiktning” utan besiktningsmannens närvaro. Båtägaren finner de punkter som bör granskas ur guladelen av Besiktningsprotokoll för Båt del-4=Båtutrustning, del-5=Navigationsutrustning och del-6=Säkerhetsutrustning. När punkterna i del 4, 5 och 6 är granskade fyller båtägaren i Båtcertifikatet på följande toma rad, datum, besiktningsklass, egetnamn och texten ”Självbesiktning”. Kansliet bör få Båtcertifikatet för att föra in besiktningen i sällskapets och förbundets båtregister, var efter båtägaren får 2020 dekal att fästa på båten, samt Båtcertifikatet tillbaka.

Besiktningarna på Skifferholmen börjar måndagen 25/5 och fortsätter alla måndagar och onsdagar fram till måndagen 6/7 mellan kl. 17.00-19.00.

Båten kan bli besiktigad vid annan tidpunkt och annan plats, samt också senare i juli och augusti. I dessa fall måste en HSS besiktningsman kontaktas och beställa en separat besiktning. Anmälningslistor för besiktningen finns på kansliet. Ifall besiktningen blir gjord av en annan än HSS besiktningsman bör Du givetvis meddela HSS kansliet om detta är mycket viktigt.Kontakta HSS besiktningsmännen om frågor och ärenden angående besiktningen och hur Du finner en trygg lösning för Din besiktning detta år.

Besiktningsnämnden

HSS besiktningsmän (länk)