Haloo alla båtinnehavare!

Av någon anledning har skrovbesiktningen blivit ogjord på över 100 stycken av våra båtar. Nu när båten kommer upp eller är uppe skulle det vara på sin plats om Du kunde kontakta en besiktningsman som kan komma och SKROVBESIKTIGAD Din båt nu på hösten före snön kommer eller SENAST före båten sjösättes 2021.

HSS besiktningsmännen hittar du här (link)

Besiktningsnämnden