Höstmöte och prisutdelning 25.11.2020 på Skifferholmen

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas onsdagen den 25.11.2020 kl 18 på Skifferholmen i restaurangsalen. På mötet behandlas:

1.Stadgeenliga ärenden

2.Bemyndigande för styrelsen att uppta ett lån för reparation av klubbhusets fasad och bestämma över säkerhet för detta lån

Möteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och budget skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.

På mötet delas ut sällskapets vandringspriser och förtjänstecken. Välkommen!