Hälsningar från höstmötet

Höstmötet hölls den 25. november på Skifferholmen. Närvarande var 17 personer  och på distans deltog 20 medlemmar.

Mikke Stelander återvaldes till kommodor för det kommande året. Mika Palosuo ersätter den avgående hamnkapten Seppo Sjöroos och Sailing Centers Antti Haavisto ersätter Meri Halmela. Petteri Backman fyller styrelseplatsen som varit ledig det gångna året.

Vicekommodorerna Juuso Loukola och Pekka Raatikainen samt styrelsemedlemmarna Tomi Latvala, Petteri Lautso och Ahti Leväaho fortsätter.

Den nya styrelsen kommer att organisera sig inom december och tar över arbetet  vid årsskiftet. 

Mötet beslöt att höja junior-, senior- och familjemedlemsavgifterna med ca. 5% och efter omröstning höjdes juniorförälderns årsavgift från 100€ till 175€. Även om årsmedlemsavgiften röstades och majoriteten beslöt att hålla avgiften oförändrad 225€.

Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget efter att den justerats med de förändrade medlemsavgifterna. Styrelsen kommer att vidta åtgärder för att få ekonomin att gå ihop.

Årets HSS:are blev Andö-värden Harri Grönlund . Ronja Grönblom och Veera Hokka samt folkbåtsseglaren Steffi Westelund belönades för fina kapseglingsprestationer. Läs mera om förtjänsttecken och vandringspriser