VILL DU BLI BESIKTARE?

För att bli besiktare, bör du vara en vuxen, erfaren båtfarare. En besiktare arbetar tillsammans med klubbens ledning och båtägarna. Besiktaren verkar som rådgivare i frågor som gäller båtens utrustning och dess användning, båtens konstruktion och sjöduglighet samt andra säkerhetsfrågor.

Katsastajankurssi, peruskurssi 2.-3.2, 9.-10.2 18:00 – 21:00

Katsastajankurssi, peruskurssi 2.-3.3, 9.-10.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, grundkurs 15.-18.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, fortsättningskurs 22.-23.3 18:00 – 21:00

Besiktarkurs, grundkurs 29.3.-1.4 18:00 – 21:00

Katsastajankurssi, täydennyskurssi 13.-14.4 18:00 – 21:00

Du bör ha sällskapets godkännande för att få delta på kursen och sällskapet står för kursavgiften. Skolningen ordnas på distans via Teams under 4 vardagskvällar. Ta gärna kontakt med Kristina hss@helsinkisailing.com 09 633637.