Besiktniningarna börjar 17.5.

Besiktningarna på Skifferholmen börjar måndagen 17.5. och fortsätter alla måndagar och onsdagar fram till måndagen 5.7. kl. 16-19. Besiktningen bör utföras med så liten fysisk kontakt som möjligt och beakta båtägarens trygghet och önskemål. Läs mera