BÅTÄGARE! SKÖT OM BESIKTNINGEN AV DIN BÅT FÖRE UTGÅNGEN AV JUNI!

Ännu är minst 80 båtar obesiktigade! Vi har ännu följande besiktningstillfällen på Skifferholmen: onsdag 23.06, måndag 28.06, onsdag 30.06 och sista chansen måndag 05.07.

Obesiktigad båt får inte använda HSS flagga och blir belagd med straffavgift.

Anmälan till besiktning kan göras via kansliet (e-post, telefon) eller genom att skriva in sig på lista n i kansliet.

Vi önskar alla en riktigt god sommar och sköna och trygga seglatser.

Besiktningskommittén