Höstmöte och prisutdelning 24.11.2021 på Skifferholmen

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas onsdagen den 24.11.2021 kl 18 på Skifferholmen i restaurangsalen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden.

Möteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och budget skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.

På mötet delas ut sällskapets vandringspriser och förtjänstecken.

Välkommen!