Hälsningar från höstmötet

Höstmötet hölls den 24. november på Skifferholmen. Närvarande var 32 medlemmar.

Mikke Stelander återvaldes till kommodor för det kommande året. Tomi Latvala och Petteri Lautso valdes till nya vicekommodorer i stället för de avgående Juuso Loukola och Pekka Raatikainen. Som nya styrelsemedlemmar valdes Pekka Koponen (juniorchef) och Samir Hiltunen.  Petteri Backman, Antti Haavisto, Ahti Leväaho (klubbmästare) och Mika Palosuo (hamnkapten) fortsätter i styrelsen.

Styrelsen kan bjuda in även andra personer utanför styrelsen att delta på möten. Här konstaterade Stelander att Sailing Centers representant Satu Niemi kommer at bli inbjuden.

Den nya styrelsen kommer att organisera sig inom december och tar över arbetet  vid årsskiftet. 

Mötet beslöt att medlemsavgifterna hålls oförändrade förutom juniorförälderns avgift som stiger till samma som årsmedlemmens och är 225€. Juniorföräldrar, juniorer samt Sailing Center -medlemmar betalar inte inskrivningsavgift.

Kommodoren presenterade verksamhetsplanen och tävlingsprogrammet för det kommande året. Den blivande skattmästaren Tomi Latvala presenterade en budget för 2022 och även en vision för åren 2023-2024. Medlemmarna ställde många frågor och efter en positiv diskussion godkände mötet förslagen för året 2022.

I början av mötet hälsades den nya krögaren Jussi Vahteristo från PET Ravintolat Oy välkommen. Vi ser fram emot gott samarbete och god mat.

Årets HSS:are blev hederskommodor Ernst Tillander . Ronja Grönblom och Veera Hokka samt Seppo Sjöroos belönades för fina kapseglingsprestationer: