Jesper och Tom Sundman, Krångel Challenge

Tom Sundman: Starsegling i Finland, 2021

Hur har Starseglarna klarat det gångna året? Restriktionerna lättade mot våren och förväntningarna var att vi skulle kunna få en normal seglingssäsong, vilket vi även fick. På försommaren hade vi endast Krångel Challange i Ekenäs och tyngdpunkt blev på sensommaren och tidig höst med följande regattor: Airisto (TPS);, BS Classic, Ande Vihma (HSK) och säsongavslutning i oktober i Hoskis regi. Totalt genomfördes fem regattor. Läs mera…

ESS Krångel Challange-regattan ordnades nu för sjätte gången och har blivit den populäraste regattan bland Starseglarna och med den började seglingssäsongen. Den seglades i slutet av maj, såsom tidigare år, med 10 Starbåtar på startlinjen. Till traditionen hör en mycket uppskattad regattamiddag på Knipan. Seglingarna går inne på Stadsfjärden och är mycket intensiva med nio starter under två dagar. Speciellt då det är nordlig vind, såsom under första dagen, är första vändmärket endast ett par hundra meter uppe vid kajkanten. Regattan vanns av Jesper och Tom Sundman och bästa classic-båt var Anders Hedman med ordförande Kustaa Lahtinen som gast. Bilderna nedan är från Krångel Challange.

Klassmästerskapet i september hade samlat 11 båtar på startlinjen, vilket betyder att nästa år seglas det om finska mästerskapet igen. Det var glädjande att de flesta Starseglare med båtar på Hoski deltog. Likaså att vi fått en ny deltagare, Kirsten Bergstrom och Joshua Siudylla (6:e), som representerar USA och att Drakseglaren SamiSalomaa (3:e) framgångsrikt provade på Starsegling. Klassmästare blev Jesper och Tom Sundman. Då de övriga regattorna gått bra för Jesper innebar det att han även blev rankingmästare. De fyra Star Classic-båtarna tävlar om ett eget rankingpris, som vanns av Gustav Öller, med Antti Perttilä som gast.