Grattis Hasse!

Hans Groop, H-båtens fader och skaparen av ett stort antal andra framgångsrika segelbåtar, har jubilerat.  Redan i anslutning till sin 50-årsdag för fyra decennier sedan kallades Hasse till hedersmedlem i HSS.  Vi känner Hasse inte bara som den framgångsrika konstruktören utan i lika hög grad som en duktig kappseglare speciellt i just H-båtsklassen med bl.a. ett nordiskt mästerskap.

H-båten blev den största beboeliga internationella kölbåtsklassen i världen med 5.000 båtar byggda. Ett annat projekt som gav internationellt avtryck var HSS utmaning om Guldpokalen 1979. Med femfemman Patricia of Finland kom Hasse att revolutionera klassen och Hasse konstruerade sedan bl.a. femfemman Helena som för första gången erövrade guldpokalen till Finland.  Bland Hasse-ritade femfemmor finns också en för kong Olav i Norge.

Långfärdsseglarna får för sin del glädja sig åt Targa 96 och hennes systrar bland långfärdsbåtar.

Hasse har också hunnit med att administrera HSS som sportkommodor och som långvarig sekreterare i Seglarförbundet.

Som hängiven seglare var Hasse aktiv ännu förra sommaren och hans kära Arancia kunde ses i våra uthamnar och vid A-kajen på Skifferholmen.