HSS dryckeshorn konserveras vid yrkeshögskolan Metropolia

Studenterna vid yrkeshögskolan Metropolia har åtagit sig uppdraget att rengöra och konservera Helsingfors segelsällskaps dryckeshorn. Projektet ingår i kursen metallkonservering.

Projektet inleddes med grundliga XRF-mätningar – en metod för att fastställa metallernas sammansättningar och därmed underlätta valet av bästa möjliga konserveringsbehandling. Analyserna påvisade en överraskande mängd olika metallsammansättningar. För att försäkra att hornen inte skadas under behandlingen, togs beslutet att lösgöra metalldelarna där det var möjligt.

Arbetet har hittills främst bestått av att rengöra och polera åtskilda metalldelar. Använda rengöringsmetoder innefattar bl.a., mekanisk borstning, elektroplätering, samt nyttjande av olika lösningsmedel och dukar, både industriella och eget framställda. Att undvika ytterligare förstöring av den på många håll utslitna silverbeläggningen har visat sig vara allra mest utmanande vid rengöringen.

I samband med återställandet av dryckeshornen är tanken att eventuella deformerade eller lösa delar, repareras endera via limning eller lödning. Diverse lösa figurer och andra mindre frånskilda delar har i det här skedet vållat en del ytterligare huvudbry. Ytbehandling för att skydda metalldelarna övervägs också vid behandlingens slutskede.

Utöver själva konserveringen av dryckeshornen, är vår sekundära målsättning att samla ihop så mycket information som bara möjligt om pokalernas historik, till glädje för klubbens samtliga nuvarande och framtida medlemmar. Vi vädjar alltså till alla medlemmar i detta brev, att kontakta oss med bilder och uppgifter beträffande dryckeshornen. Alla bidrag är ytterst välkomna och underlättar vårt uppdrag!