Trutar och sjömansutvandring

Sjömansemigrationen, det att sjöfarare hoppade av och blev inflyttare i fjärran länder under de emigrationsvågor som för ett drygt sekel drog över Europa, var vanligt. Sven-Erik Nylund berättade vid gråtrutsträffen på Sea Horse 10.3 om hur denna sjömansemigration kom att prägla hans egen familj, från farfar och farmor, föräldrar. farbröder och fastrar till nuvarande släktingar. Sexton gråtrutar följde intresserat familjen Nylunds öden allt från jordbävningen i San Francisco 1906 genom världskrig, inbördeskrig och spanska sjukan till våra dagar. På bilden familjen i San Francisco 1918. Sven-Eriks farfar och farmor med barnen. Från vänster: farmor Sanna med barnen Harry, Verna, Vilma,Sven-Eriks far Erik farfar Janne Nylund och Uno. Pojkarna blev alla sjömän och flera av dem emigranter.

Trutarna firade sitt återseende efter lång coronapaus med stekta strömmingar och livligt umgänge. Trivselfaktorn var stor. 

Övriga bilder: 1.Sjökapten Sven-Erik Nylund (t.h.) i samtal med kriminologen Reino Sirén, 2.Folf Kokkola och förstagångstruten Arja Karhuvaara, 3. Taru Tillannder och Elisa Törnqvist, 4. Bo-Göran Eriksson , Jan Groop och Kim Holm.