Välkommen på vårmöte 30.3.

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 30.3.2022 kl 18 på Skifferholmen. Möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet. Välkommen!

Helsingfors 20.3.2022

HSS Styrelse

Föredragningslista här