Skrovbesiktning på Skifferholmen 22.-23.4.

Båtar som vinterförvaras på Skifferholmen skrovbesiktigas fr 22.4. kl. 17-20 och lö 23.4. kl. 10-15.

Skrovbesiktning utförs som en del av grundbesiktningen vart femte år. Om en båt kommer till HSS under seglingssäsongen så att skrovbesiktning inte kan utföras, görs grundbesiktning och skrovet besiktigas efter att båten lyfts för vintern före följande seglingssäsong. Båtar, som vinterförvaras på Skifferholmen skrovbesiktigas av sällskapets besiktigare. Båtar, som vinterförvaras på andra varv, kan även besiktigas av besiktigare från andra föreningar tillhörande SBF. Många varv utför också skrovbesiktning av båtar, som vinterförvaras där. Man kan också anlita Finnboats besiktigare.

Besiktaren bör ha obehindrad åtgång till de ställen i båten, som berörs av besiktningen. Skrovgenomföringarna är ofta placerade i förvaringsutrymmen. Dessa bör tömmas och ventilernas funktion ska säkras före besiktningen. Om kölbultarna är placerade under durkluckor, ska dessa vara lösgjorda. Ägaren bör också se till att det finns tillräckligt säkra trappor eller stegar från marken upp till däcket.