Trutarna öppnade säsongen

Gråtrutarna imponerades av de ambitiösa planer för framtiden i Havshamnen och för Skifferholmen som HSS och staden har utarbetat. Sällskapets kommodor Mikael Stelander berättade vid gråtrutarnas sommarträff 1.6 om den stadsplan som nu har godkänts i stadsstyrelsen.  Främstt förverkligas  den byggnad som skall ersätta det brandförstörda östra skjulet. Byggnaden blir större och mångsidigare än den tidigare. Övrigt  är den fristående bastu som länge hängt med i planernas och en stor servicebyggnad på Skiffergrundet. Tanken är att de nya husen skall kunna ta in pengar som hjälper med finansieringen. En pontonbro vintertid mellan Skiffergrundet och fastlandet skall det också bli. Nu återstår några veckor för möjliga besvär mot planen innan den kan bli officiell och så förstås finansieringen. Ett snabbt förverkligande kan det inte bli. Sexton trutar deltog och testade också vad den nya restauratören kan åstadkomma. Folk föreföll tämligen nöjda med sin kväll.

Bilderna: trutträff och onsdagssegling och kommodoren berättar om planerna