HSS Höstmöte 23.11.

HSS r.f:s höstmöte sammankallas onsdagen den 23.11.2022 kl 18 på Skifferholmen i restaurangsalen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden samt förslag till utnämning av hederskommodor. På agendan står även presentation av byggande som den nya stadsplanen möjliggör.

Möteshandlingar skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet. På mötet delas ut sällskapets vandringspriser och förtjänstecken.

Välkommen!