Sällskapets vårmöte 29.3.2023

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 29.3.2023 kl 18 på Skifferholmen. Möteskallelsen har publicerats den 19.3.2023 i Hufvudstadsbladet.

Agenda se bilaga.  Övriga möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet. Välkommen!

Helsingfors 19.3.2023

HSS Styrelse

Agenda