HSS juniorverksamhet baserar sig på gemensamma spelregler, vilka alla förbinder sig att följa:

Allmänna principer

 • Seglaren beter sig enligt de regler som man kommit överens.

 • Kontinuerligt brytande av reglerna raporteras till föräldrarna samt juniorkoordinatorn.

 • En seglare som kontinuerligt bryter mot reglerna kan stängas av från gruppen permanent eller för en viss tid.

Träningarna

 • Segling arrangerad av klubben sker huvudsakligen i träningsgrupper.

 • En seglare kallas till en träningsgrupp på basis av ålder, ambition samt skicklighetsnivå.

 • Gruppvalet sker från träningsorganisationens initiativ, varefter gruppflytten diskuteras med seglaren & föräldrar.

 • Tränaren är ansvarig över träningarnas lopp.

 • Man deltar i den egna gruppens träningar regelbundet. Motiverade frånvaron diskuteras med tränaren på förhand.

 • Till träningarna kommer man i tid och far hem vid överenskommen tid.

 • Anmälning till träningarna måste ske i förhand via Nimenhuuto.

Säkerhet

 • Säkerhet är träningarnas viktigaste prioritet.

 • En seglare som deltar i verksamheten är inte rädd för vatten, och vågar doppa huvudet under vattnet.

 • Flytväst bör man alltid ha på både på vattnet samt på bryggan.

 • Till havs far man först när man fått lov av tränaren eller en handledare.

 • Till träningsområdet tar man sig i grupp. På vattnet följer man noggrant tränarens och handledarens instruktioner.

Jollen och utrustning

 • I nybörjargrupperna använder vi klubbens utrustning – behandla den som din egen, enligt tränarens instuktioner.

 • Varje barn bär ansvar för den utrustning hen använder.

 • Till seglarens ansvar hör att sätta jollorna i seglingsskick, samt rigga av enligt instruktörens instruktioner.

 • Föräldrar kan hjälpa till oerfarna seglare enligt tränarens instruktioner. I denna situation hjälper man hela teamet, inte endast det egna barnet.

Seglingsglädjen

 • Vi är gemensamt ansvariga över att alla har det trevligt! Med det egna beteendet kan man påverka andan i hela gruppen samt förutsättningarna för en lyckad träning.

Inom klubbens verksamhet bör jag:

 • Lyda tränarna, handledarna samt ansvarspersoner.

 • Vara vänlig mot andra seglare, samt tränare och vuxna. Jag retar inte och fryser inte ut någon. Om jag ser att någon blir retad, gör jag något åt saken och berättar åt en vuxen.

 • Jag svär inte.

 • Jag är inte fysiskt våldsam, inte ens på skoj.

 • Jag är uppmuntrande mot andra seglare.

 • Jag seglar rättvist.

 • Jag representerar klubben positivt.

På klubbens evenemang skall vi tränare och föräldrar:

 • Följa klubbens gemensamma regler och instruktioner.

 • Vi föräldrar deltar på träningarna endast enligt vad som kommit överens, och verkställer endast enligt tränarens instruktioner. Vi skriker inte och blandar inte in oss under träningens lopp.

 • Vi är gemensamt ansvariga över alla barn, uppmuntrar och hjälper alla. Vi kräver att alla barn följer reglerna och ser till att detta sker på ett vettigt sätt.

 • Vi deltar och tar ansvar enligt det man kan. Juniorsegling är familjeverksamhet och har en grund i frivilligt arbete, vi värdesätter allas insats och vi visar det.

 • Vid konflikt, både mellan barn samt föräldrar, tar vi öppet kontakt till tränarna eller juniorkoordinatorn.

 • Vi representerar klubben positivt. Vi överskrider inte rimligt alkoholbruk i sammanhang med klubbens evenemang. Var och en av oss är också ansvarig över att alla har roligt, både barnen och föräldrarna, samt tränarna.